Merhaba Misafir

Edebiyatımızın yok saydığı bir kültür hazinesi: Fikret Ürgüp ve deliler dünyasında bir marjinal

PDF

Düşünsel eylemler, sanatsal yaratımlar ve çevresel koşulları içerisinde insanın; sıradanlığa, herkesleşmeye ve otomatlığa karşı başkaldırması çoğu zaman yaratıcı bir muhayyile gerektirir. Yaratıcı muhayyile, hâl ve eylem içerisinde konum değer olarak kendini var edeni (özneyi) oluşturur. Özne, çok boyutlu ve karmaşıktır. Bu çok köşeli özneler sanatsal metin ya da sanatsal formlara konu olurlar. Yazar/şair/ressam/heykeltıraş/müzisyen/performans sanatçısı bu formlara ruh üfleyendir. Kimi zaman bu formların sonsuz uzamları ve zamanları içerisinde ve dışarısında yaşarlar. Çokça da salt “kendinde olanı” yaratımlarının içerisine dâhil ederler. Manayı maddî olandan (harfler, sözcükler, cümleler vb.) çekip çıkaran bir filozof gibi. Gilles Deleuze, Anlamın Mantığı adlı eserinde “Sözcüklerle, şeylerle, imgeler ve fikirlerle yetinmek isteyenlere yanıt vermek zordur.” der ve şöyle ekler: “Çünkü anlamın var-olduğu bile söylenemez: o ne şeylerdedir ne zihinde ne fiziksel varoluşa sahiptir ne zihinsel varoluşa.” (Deleuze 2015: 37)

Yayınlandığı Kaynak : Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1308-8203
  • Sayı : 21
  • Sayfa Aralığı : 250-255
  • IO Kayıt No : 95903
  • Yayıncı : Türk Edebiyatı Vakfı