Merhaba Misafir

Sahi roman nedir? Sadece bir edebî tür müdür?

PDF

Hâlihazırda Oxford St Peter’s College’da dersler veren Marina MacKay’ın Roman Nedir? adlı çalışması, 2018’in mayıs ayında Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından Fazilet Akdoğan Özdemir’in çevirisiyle yayımlandı. Akademik ilgi alanları yirminci yüzyıl edebiyatı, edebiyat ve şiddet, edebiyat eleştirisi tarihi ve roman olan MacKay, söz konusu çalışmasında doğuşundan (18. yüzyıl) 20. yüzyılın sonlarına kadar roman türünün gelişimini etraflıca inceler. 333 sayfadan oluşan kitabın girişinde yazar, roman türünün tarihsel süreç içinde geçirdiği öngörülemez dönüşümü vurgulamak amacıyla, 18. yüzyılda hafif bir tür olarak nitelenen romanın gelecekte akademik bir girişe layık görüldüğünü ve modern dönemin temel edebî türü hâline geldiğini görselerdi, o dönemin eleştirmenlerinin hayretler içinde kalacağını söyler. Bu belirleme paralelinde kitap, romanın öngörülemeyen yükselişinin hikâyesini, uzlaşımsal/konvansiyonel biçim-içerik unsurlarını ve türlerini odağa alır. Fakat şunu hemen belirtmek gerekir ki türün biçim ve içeriğinde meydana gelen değişimleri tarihsel ve sosyo-kültürel dönüşümler ışığında okuması, MacKay’ın çalışmasını benzer teorik kitaplardan farklılaştıran en temel hususlardan biridir.

Yayınlandığı Kaynak : Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1308-8203
  • Sayı : 21
  • Sayfa Aralığı : 242-249
  • IO Kayıt No : 95902
  • Yayıncı : Türk Edebiyatı Vakfı