Merhaba Misafir

Şem’ü Pervane ve sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi adlı eserlerde mitik bir örüntü olarak Icarus

PDF

Kolektif şuura sözcülük eden mitik göndergeli olaylar işaret ettikleri birtakım kavramlardan ötürü çeşitli imgeler barındırırlar. Ovid’in İkarus efsanesi de uçuş-düşüş, aydınlık- karanlık gibi imgelere ışık tutan mitolojik bir anlatıdır. Bu kavramlar ontolojik bir kökene sahip olduğundan farklı kültürlerin edebiyatlarında hatta farklı tarihsel düzlemlerde dahi aynı anlamda karşımıza çıkar. Bu bakımdan, Stephen Dedalus’un manevi yükselişinin düşüşle son bulduğu James Joyce’un Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi adlı romanında da aynı mitik unsurlara rastlamak mümkündür. Benzer şekilde Doğu edebiyatının bir ürünü olan ve Feridüddin Attar tarafından da kaleme alınan Şem’ü Pervane adlı anlatı kullanılan mum ve pervane motifi aracılığıyla aydınlık ve karanlık imgelerini ön plana çıkarır. Bu bakımdan Icarus, Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi ve Şem ü Pervane farklı kültürel kodları olmasına rağmen ortak imgeler barındırırlar. Bu çalışmanın amacı her üç anlatıda yer alan imgelerin anlamlarını tespit ederek karşılaştırmak ve böylece farklı kültürlerin değerlerine ışık tutmaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1308-8203
  • Sayı : 21
  • Sayfa Aralığı : 92-105
  • IO Kayıt No : 95891
  • Yayıncı : Türk Edebiyatı Vakfı