Merhaba Misafir

Ahmet Bican Ercilasun 'Gülnar'da Ne diyor'

PDF

Ahmet Bican Ercilasun’un ilk romanı olan Gülnar, yazarın yetiştiği geleneğe bağlı olarak Türk boyları ile ilgili özlemini çektiği düşüncelerine hayat verdiği bir eserdir. Türk destan geleneğinin izlerini üslubuna yansıtan yazar, romanın ana karakterleri Oğuz ve Gülnar aracılığıyla millî vasıflarını unutmak üzere olan Türk boylarının öze dönüşlerini ve bir bayrak altında toplanmalarını gerçekleştirmek istemektedir. Bu çalışmada Gülnar romanından hareketle eserde vurgulanan düşünceler ve bu düşüncelerin iletilmesinde yazarın kullandığı üslup üzerinde durularak hedeflenen sonuç ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2010
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1300-9052
  • Sayı : 43
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 8298
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları