Merhaba Misafir

Füyûzat Dergisi ve 1905 sonrası Azerbaycan`da Türkçe meselesi

PDF

Füyuzat Dergisi 1906-1907 yılları arasında Bakü`de 32 sayıdan ibaret olarak yayımlanan “edebî, fennî, siyasî, ictimaî, müsevver, haftalık Türkçe mecmua-yı İslamiyedir.” Derginin naşiri Ali Bey Hüseynzade, mali destekçisi ise Azerbaycan`da 1900`lü yıllardan itibaren birçok gazetenin neşrine destek olan, yeni okulların faaliyete geçmesinde rol oynayan hayırsever, milyoncu Hacı Zeynalabidin Tağıyev`dir. Füyuzat, Ali Bey Hüseynzade`nin 1905 yılında neşrettiği Hayat gazetesinin devamı bir periyodiktir. Dergi, dönemin siyasî, kültürel, edebî konularına dokunması yanında sosyal konularda da çalışmalar neşretmiştir. Derginin ele aldığı güncel meselelerden birisi de dönemin tartışılan konusu edebî dil meselesidir. Makalede, 1905 yılından sonra Azerbaycan`da yaşanan dil sorununa eğilmiş, Füyuzat bağlamında Türkçe meselesi irdelenmeye çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 187-202
  • IO Kayıt No : 82559
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi