Merhaba Misafir

Stephan Guth, Die Hauptsprachen der Islamischen Welt

PDF

Dünya üzerinde yaşayan dillerin sayısı hakkında genel olarak bir uzlaşı mevcut değildir. Zira neyin dil, neyin lehçe olduğu meselesi bu hususta tam bir sayıya ulaşmamaızı engellemektedir. Çözümü pek muhtemel görülmeyen bu tartışma bir yana bir yana, Ethnologue’un (www.ethnologue.com) verilerine göre dünya üzerinde 7099 yaşayan dil mevcuttur. Sadece adlarını bildiğimiz dilleri bir yere tek tek yazsak bile bu sayının yüzde birini bulup bulamayacağımız şüphelidir. Hal böyle olunca tek tek dillerden ziyade dil aileleri, dil toplulujları, dil bölgeleri vb. hakkında malumat sahibi olmak, dillerin, etnisitelerin, kültürlerin ve coğrafyanın genel çerçevesini anlamak adına daha kullanışlı olabilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 56
  • ISSN : 1300-3372
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 149-152
  • IO Kayıt No : 82123
  • Yayıncı : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü