Merhaba Misafir

Kumuk Türkçesi Sözlüğü’ne Arap harfli eserlerden katkılar

PDF

Türk Cumhuriyetlerinin 1990 yılından sonra bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra Türk lehçeleri üzerindeki çalışmalar artmıştır. Çağdaş Türk lehçelerine ait sözlüklerin hazırlanması, bu çalışmalar içerisinde ilk sıralarda yer alır. Bu kapsamda araştırmacılar Türk lehçelerinin sözlüklerini hazırlamışlar ya da madde başı Türkçe karşılıkları Rusça olan iki dilli sözlükleri Türkçeye çevirmişlerdir. Kumuk Türklerinin bilinen en kapsamlı sözlüğü Z. Z. Bammatov’un redaktörlüğünde hazırlanan ve 1969 yılında Moskova’da yayımlanan Kumukça-Rusça Sözlük’tür. Türkiye’de Kumukça-Rusça sözlük esasında Pekacar tarafından Kumuk Türkçesi Sözlüğü yayımlanmıştır. Kumuk Türkçesiyle ilgili bugüne kadar yapılan sözlük çalışmalarında Arap harfli eserlerin taranmadığı tespit edilmiştir. Oysa Arap harfli eserlerin taranması Kumuk Türkçesinin söz varlığı konusunda daha sağlam veriler elde edilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı: Kumuk Türkçesiyle yazılmış olan Kurûbü’l-Belâ ve Gül Bağça adlı Arap harfli eserleri taramak ve bu eserlerden Kumuk Türkçesi Sözlüğü’ne katkıda bulunmaktır. Bu çalışmada tespit edilen kelimeler: Kumuk Türkçesi Sözlüğü’nde Bulunmayan Kelimeler, Metinlerde Geçen Anlamları Kumuk Türkçesi Sözlüğü’nde Bulunmayan Kelimeler, Kumuk Türkçesi Sözlüğü’ne Göre Farklı Biçimde Bulunan Kelimeler ve Hem Kumuk Türkçesi Sözlüğü’ndeki Biçimde Hem Farklı Biçimde Olan Kelimeler olmak üzere dört başlıkta incelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 56
  • ISSN : 1300-3372
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 23-35
  • IO Kayıt No : 82113
  • Yayıncı : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü