Merhaba Misafir

Türk atasözü yazıcılığına yerel katkılar: Diyarbakır örneği

PDF

Atasözlerini ortaya çıkışı, yayılımı, anlam özellikleri ve değişiklikleri vb yönleriyle ele alıp inceleyen disipline paremiyoloji ya da daha uygun bir adlandırma ile atasözü bilimi (İng. paremiology) denmektedir. Geniş anlamıyla atasözlerinin derlenerek kayıt altına alınması ise atasözü yazımı / atasözü yazıcılığı (İng. paremiography) adıyla bir bilimsel uğraş alanı olan atasözü bilimi çerçevesi içerisinde değerlendirilmektedir. Bu araştırmada, Türk atasözü bilimi çerçevesinde yerel atasözü yazıcılığı kavramı Türk halk kültürünün önemli bir merkezi durumunda olan Diyarbakır ili örneğinde ele alınarak incelenmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 56
  • ISSN : 1300-3372
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 13-21
  • IO Kayıt No : 82112
  • Yayıncı : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü