Merhaba Misafir

“Hasta” Ve “Hasta Çocuk” İsimli Manzum Hikayelerin Mukayeseli Tahlili

PDF

Bugüne kadar yapılmış pek çok çalışmada Tevfik Fikret ve Mehmet Akif, sathi ve ideolojik bakış açıları yüzünden her anlamda birbirinin zıddı ve muhalifi gibi takdim edilmiştir. Hâlbuki her ikisi de aynı zaman ve muhitte, aynı milletin çocukları olarak dünyaya gelmiş ve birbirine çok benzeyen sosyal, siyasi, edebî ve kültürel atmosfer içinde hayatlarını devam ettirmişlerdir. Bunun doğal neticesi olarak çoğu zaman benzer duyguları hissetmiş ve o duyguların tesiri altında Türk edebiyatına birbirine çok benzeyen şiirleri hediye etmişlerdir. Münhasıran “Hasta Çocuk” ve “Hasta” şiirlerini baz alan bu çalışma, bize Tevfik Fikret ile Mehmet Akif’in sanat anlayışları itibariyle ana çizgilerde tam bir benzerlik içinde olduklarını fakat ayrıntılarda birbirlerinden ayrıldıklarını göstermiştir. Çalışmada öncelikle her iki manzum hikâyenin kısa bir özeti verilmiş, daha sonra manzumelerdeki benzeşen ve ayrışan yönler mukayeseli bir şekilde tahlil edilmiştir. Son olarak da bu çalışmanın, Tevfik Fikret ve Mehmet Akif’le ilgili klişeleşmiş kanaatleri ve ifadeleri cerh ettiği ifade edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1300-9052
  • Sayı : 53
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 8090
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları