Merhaba Misafir

Amik Ovası dijital peyzajı: M.Ö. 2. binyıl yerleşim modelini tanımlamada yeni metodolojik yaklaşımlar

PDF

Bu çalışmanın amacı arkeolojik yüzey araştırmalarında alan belgelemesi ve seramik verisinin değerlendirilmesinde yeni metodolojik yaklaşımların uygulanabilirliği üzerinde durmaktadır. Günümüzde ulaşımı ve kullanımı kolaylaşan hava araçları yüksek çözünürlüklü hava fotoğraflarının yanı sıra, taranan alanların sayısal arazi modelleri ve izohips haritalarının oluşturulmasına imkan vermekte ve bu sayede hem kapsamlı bir belgeleme çalışması gerçekleştirebilmekte hem de coğrafi analizlere imkan verecek dijital veri toplanabilmektedir. Bu bağlamda, Amik Ovası Bölgesel Yüzey Araştırması projesi kapsamında M.Ö. 2. binyıl tabakalarına sahip olduğu tespit edilen beş höyükte dijital belgeleme-haritalama yöntemleri kullanılarak olası alt şehirlerin veya sit yayılımının ve modern tahribatının tespitinde fotogrametri ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımı üzerine durulmuştur. Bölgede yürütülen sistematik kazılar çerçevesinde oluşturulan seramik tipolojisine bağlı kalarak bu beş höyüğün seramik koleksiyonunun da yeniden değerlendirilmesiyle bölgenin M.Ö. 2. binyıl yerleşim modelini anlamaya yönelik ön veri toplama ve veri analiz çalışması sonuçları sunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : The Journal of International Amisos
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2587-2222
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2587-2230
  • Sayfa Aralığı : 2-27
  • IO Kayıt No : 75960
  • Yayıncı : Davut Yiğitpaşa