Merhaba Misafir

'Uyûnü'l-Eser yazarı İbn Seyyidinnâs’a göre Vakıdî’nin güvenirliği

PDF

Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî (ö. 207/822) 130/747 yılında Medine'de doğdu. Zeki ve yetenekli bir çocuk olan Vâkidî, ilme ehemmiyet veren bir aile muhitinde İslâmî ilimler yönünden en zengin dönemini yaşayan Medine'de hayatının çoğunu geçirdi. Diğer İslâmî ilimlerin yanında hadis toplamaya çok önem verdi. Özelikle siyer ve meğâzîyle meşgul oldu ve bu alanda büyük bir şöhret kazandı. Aynı zamanda onun vasıtasıyla Hz. Peygamber'in birçok hadisi de nesilden nesile aktarıldı. Ancak bu hadislerin sahihliği ve Vâkıdî'nin güvenirliği ciddi itirazlara maruz kalmıştır. İşte bu makalede, 'Uyûnü'l-Eser adlı siyer kitabında birçok konuda Vâkıdî'ye itimat eden İbn Seyyidinnâs'a (Ö.734/1334) göre Vâkıdî'nin râviliği meselesi incelenmiştir. İnceleme: Vâkıdî'yı güvenilir kabul eden âlimler, onu tenkit eden âlimler ve İbn Seyyidinnâs'ın Vâkıdî hakkında yaptığı tesbit ve savunma gibi başlıkları altında yapılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi