Merhaba Misafir

Ahmet Oktay’ın gözünden 1960’larda Türk basınında siyasi kamplaşma

PDF

Ahmet Oktay, Cumhuriyet devri Türk edebiyatında şiirleriyle olduğu kadar, şiir ve roman üzerine yazmış olduğu eleştirileriyle dikkat çekmiş; popüler kültür, toplumsal değişme ve Türk basını üzerine kaleme aldığı araştırma ve incelemeleriyle de tanınmış bir yazardır. Oktay, uzun yıllar TRT’de ve çeşitli gazetelerde çalışmış; bu esnada Türk basınının gelişim sürecine bizzat şahitlik etmiş; çalışmalarıyla bu gelişim sürecinin geçmişine ve geleceğine ilişkin eleştirel değerlendirmelerde de bulunmuştur. Eleştirilerinde Marksist düşünceden istifade eden Oktay, geniş bir ilgi alanına sahiptir. Bu sayede farklı olguları birbirleriyle ilişkileri açısından değerlendirebilmektedir. Bu çalışmada Ahmet Oktay’ın Toplumsal Değişme ve Basın adlı kitabından yola çıkılarak Türk toplumunda 1960’lı yıllarda meydana gelen siyasî kamplaşmanın Türk basınına yansıyan boyutları ele alınmaya çalışılacaktır. Türk siyasî hayatının pek çok çatışmaya sahne olan bu dönemi, Ahmet Oktay’ın titiz araştırmacılığı ve eleştirel bakışı üzerinden gözler önüne serilmeye gayret edilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.16947/fsmia.437737
  • Cilt : 6
  • ISSN : 2147-3153
  • Sayı : 11
  • eISSN : 2148-2217
  • Sayfa Aralığı : 215-239
  • IO Kayıt No : 75320
  • Yayıncı : FSM Vakıf Üniversitesi Yayınları