Merhaba Misafir

“Haymatlos” kavramının Türkçedeki serüven

PDF

Haymatlos kavramı, II. Dünya savaşı sonrasında, Almanya ile Türkiye arasında gelişen diplomatik etkileşim sonucu, Almancadan Türkçeye aktarılan alıntı bir kelimedir. Kavram, Türkçeleştirildiği ilk dönemde tamamen politik bir anlamla, yani vatansız ve uyruksuz olarak ilk anlamıyla kullanılmıştır. Zamanla anlam genişlemesine uğramış ve politik algılanışının yanı sıra felsefi, sosyolojik, psikolojik ve edebi bağlamda da farklı anlamlar kazanmıştır. Öyle ki adı geçen kavram artık günlük yaşamda dahi kullanılmaya başlanmış, hatta çağdaş dünyada, olumsuz algılarından sıyrılarak, insanları bütünleştirici, evrensel, ayrım gözetmeyen, özgürlükçü bir kavram olarak yeni anlamlar üstlenmiştir. Bu çalışmada, Türkçe literatürde 1950’li yıllardan itibaren kullanılan haymatlos kavramının serüveni ele alınacaktır. Almanca kökenli bu kavramın, medyada, edebiyatta ve adbilim gibi farklı alanlardaki kullanımına ilişkin örnekler incelenerek, Türkçedeki yeri ve kullanım alanları saptanmaya çalışılacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 2014
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 27
  • Sayfa Aralığı : 12-135
  • IO Kayıt No : 72386
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi