Merhaba Misafir

Kadir gecesi’nin Kur’ân’ın nüzûlünden önce biliniyor olması

PDF

Kur’an’ın nüzûlünün başlangıcını teşkil eden Kadir gecesinin tespitinin mümkün olup olmadığı tefsir, hadis ve siyer kaynaklarında tartışılmıştır. Çoğunluğun kanaatine göre Kadir gecesinin tespiti mümkün değildir. Zira Allah bu geceyi gizlemiş ve Hz. Peygamber’e (a.s) de unutturmuştur. Ayrıca bu gecenin zamanına dair elimizde kesin bir veri de yoktur. Diğer bir kanaate göre, bazı kesin ve muhtemel verilere istinaden bu gecenin tespitini yapmak mümkündür. Kronolojik tefsirin ilk temsilcisi olan Muhammed İzzet Derveze bu gecenin Kur’ân’ın nüzûlünden önce de bilindiğini ifade etmiştir. Derveze’ye göre, Kur’ân’ın inmeye başladığı zaman, İslam’dan önce de bilinen Kadir gecesine tekabül etmiştir. Kur’ân, nüzûlden önce de bilinen bu zamanı aynı isimle zikretmiştir. Müellif, Kur’an’ın ilk inen ayetlerinin Alak suresinin ilk beş ayeti olduğuna dair Buhari ve Müslim rivayetini ve cahiliye döneminde uygulanan ‚tehannüs‛ geleneğine dair bilgileri bu kanaatine mesnet edinmiştir. Bu makalenin amacı, Kur’ân-ı Kerîm’de ‚Kadir Gecesi‛ olarak geçen zaman diliminin Kur’an’ın nüzûlden önce biliniyor olabileceğine dair kanaati analiz etmektir.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2667-7326
  • Sayı : 8
  • eISSN : 2667-6710
  • Sayfa Aralığı : 311-332
  • IO Kayıt No : 64608
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi