Merhaba Misafir

Genç basketbolcularda statik ve dinamik germe egzersizlerinin bazı fiziksel parametrelere etkisi

PDF

Bu çalışma genç basketbolcularda statik ve dinamik germe egzersizlerinin kuvvet, esneklik, sürat ve denge üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Pınar Karşıyaka Spor Kulübünün 16 yaş erkek basketbol takımından 10 gönüllü katılmıştır. Sporcuların yaş ortalamaları 16±0,0 (yıl), boy ortalamaları 188±0,08 (cm)’dir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci gün herhangi bir egzersiz uygulanmadan, ikinci gün dinamik germe egzersizleri ve üçüncü gün statik germe egzersizleri ile performans testleri uygulanmıştır. Uygulanan performans testleri sırasıyla el kavrama kuvveti, sırt-bacak kuvveti, otur-eriş esneklik testi, 20 m. sprint testi ve flamingo denge testinden oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programı kullanılarak tekrarlı ölçümlerde Varyans Analizi (Anova Testi) ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilerde statik ve dinamik germe egzersizlerinin esnekliğe, dinamik germe egzersizlerinin sol el pençe kuvveti ve sürat üzerinde anlamlı bir farklılık meydana gelmiştir (p<0.05). Diğer yandan, statik ve dinamik germe egzersizleri ile sırt bacak kuvveti ve denge üzerinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, statik ve dinamik germe egzersizlerinin esneklik, kuvvet ve sürat üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.14687/jhs.v14i2.4560
  • Cilt : 14
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 1492-1500
  • IO Kayıt No : 49422
  • Yayıncı : J-Human Sciences