Merhaba Misafir

Anadolu’dan Azerbaycan’a Ermenilerin Rürklere yaptığı katliam (Azerbaycan-Karabağ-Hocalı)

PDF

Batılı emperyalist devletlerin oyunlarının bir parçası olan “Sözde Ermeni Soykırımı” batılı devletlerin istekleri doğrultusunda Ermenistan, dış politika hedefini Türk Devleti’ne kabul ettirmek olarak belirlediği anlaşılmaktadır. Ancak hiçbir tarihi dayanağı olmayan bu iddialar yapılan araştırmacılar tarafından çürütülmüştür. Bu yazımızda genocid (soykırım) iddiaları, tehcir olayının gerçek anlamı açıklanacaktır. Bu yapılırken gerçek soykırımını Anadolu’da, Azerbaycan ve çevresinde geçmişte olduğu gibi bugün de Ermeniler tarafından Türklere uyguladıkları anlatılacak ve gerçekler kamuoyuna verilmeye çalışılacaktır. Tüm tarafsız belgeler incelendiğinde Ermenilerin sekiz yüzyıla yakın bir süre Türklerle iç içe yaşayan, Türklerin sahip olduğu bütün hak ve imtiyazlara sahip olan ve Türk aleminde Türk’ten daha iyi şartlarda yaşayan bir millet oldukları görülecektir. Buna rağmen Batılı devletlerin desteği ile Ermeniler kendilerini masum, Türkleri cani göstermek gayreti içine girmişlerdir. Sözde Ermeni soykırımının, 1915 ve 1916 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından tasarlandığı ve gerçekleştirildiği iddia edilmektedir. O günden başlayan bir süreçle, bugün de “genocide” kavramının arkasına sığınmışlardır. Yazmış oldukları kitap ve makalelerle, “katil Türk” kavramını sadece kendi nesilleri arasında değil, Batı kamuoyunda da yoğun bir şekilde işlemişlerdir. Aslında olay tam tersine gerçekleşmiş, Ermenilerin Türklere yönelik katliamları Anadolu’yla sınırlı kalmamış, Kafkaslarda ve Azerbaycan topraklarında da görülmüştür. İki asır devam eden kovma ve göçürme işlemi sonucunda, 1.5 milyon Azerbaycan Türkü Ermenistan’daki tarihi yurtlarından sürülmüş veya katledilmişlerdir. Bilindiği üzere bu katliamın bir parçası da Karabağ ve Hocalı’da devam ettirilmiştir. Bu katliam sırasında 18.000’den fazla Azeri Türk’ü öldürülmüş, 20.000 kişi yaralanmış ve 50.000 kişi sakat kalmıştır. Ermenilerin, Azerbaycan Türklerine yaptıkları katliamların boyutu çok büyük olmasına karşın, dünya kamuoyu tarafından gelen tepki yetersiz kalmıştır. Ayrıca haksız ve çifte standartla birçok batılı devlet Azerbaycan’a ekonomik ve askeri yaptırım uygulamışlardır. Sonuç olarak Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere komşularını rahatsız eden problemlerin çözümünde ileriye dönük olarak ilk adımı atılmalıdır. Öncelikle sağ duyuyla hareket etme ve bölgede istikrarın sağlanması için silahlı Ermeni çeteleri, işgal altındaki Azerbaycan topraklarını terk etmelidir. Dağlık Karabağ problemi, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümlenmelidir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 0255-0644
  • Sayı : 226
  • Sayfa Aralığı : 13-60
  • IO Kayıt No : 47629
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı