Merhaba Misafir

Çocuk Ve Ergenlerde Aile Dışı Ve Aile İçi Cinsel İstismar Olgularının Karşılaştırılması

PDF

Amaç: Aile dışı ve aile içi cinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerde, bireysel ve ailesel özelliklerin, olayın oluş sürecinin, sonuçlarının ve adli sürecin tanımlanması ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bir çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğinde 2010-2012 yılları arasında cinsel istismar mağduru oldukları için adli değerlendirme yapılan 182 çocuk ve ergenin dosya verileri geriye dönük olarak gözden geçirilmiştir. Olgular 139’u aile dışı ve 43’ü aile içi (ensest) cinsel istismar olmak üzere iki gruba ayrılarak karşılaştırılmıştır. Sonuçlar: İki istismar grubunda da kız çocuklarının daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ensest grubunun hem anne, hem de babaları anlamlı düzeyde daha genç olup, bu grupta istismara uğrayan çocukların ortalama yaşları, aile dışı cinsel istismar grubuna göre anlamlı düzeyde düşüktür. Ensest grubunda istismarcının en sık öz baba olduğu belirlenmiştir. Aile dışı cinsel istismar mağdurlarının toplam zeka puanlarının ve eğitimi sürdürme oranlarının anlamlı düzeyde daha düşük olduğu görülmüştür. Ensest olgularında olayın üzerinden geçen zaman diğer gruba göre daha uzundur. Sadece ensest olgularında başvurudan veya istismar iddiasından vazgeçme saptanmıştır. Cinsel istismara uğrayan erkek çocuklarında eşlik eden fiziksel istismar kız çocuklarına göre daha fazla görülmektedir. Olguların 12 yaşından küçük olması, zeka düzeyleri ve ailede ruhsal bozukluk bulunması ensest için yordayıcı bulunmuştur. Tartışma: Cinsel istismar mağduru çocuk ve ergen olguların 1/4’üne yakınının aile içi cinsel istismar olduğu; ensestin, cinsel istismar mağduru bireyler arasında azımsanmayacak oranlarda görüldüğü; bu olguların belirlenmesinin daha uzun zaman aldığı ve daha ciddi sonuçları olduğu saptanmıştır. Türkiye’de özellikle ensest konusunda yaygın ve kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır.

Yayınlandığı Kaynak : Anadolu Psikiyatri Dergisi