Merhaba Misafir

Albert Camus'nün Yanlışlık Adlı Oyununda Kişiler Ve Uzamlararası Karşıtlıklar

PDF

Bu çalışmada, başlığından anlaşıldığı gibi Albert Camus’nün Yanlışlık adlı oyunundaki kişiler ve uzamlar arasındaki karşıtlıklar araştırılmış ve bu karşıtlıklar kesitler halinde yapısal bir bağlamda ele alınmıştır. Değer-nesneyi ele geçirmeye çalışan kimi kişiler arasındaki ilişkiler, birliktelik ilişkisinden karşıtlıklar ilişkisine dönüşürken, kimileri arasında baştan sona süregelen karşıtlıklar izlenmiştir. Kişi karşıtlıkları yanında dönüşüme uğramayan iki de uzam karşıtlığı saptanmıştır. Sonunda, kişi karşıtlıklarının bir cinayet, iki intihar ve bir ruhsal yıkıma neden olmasıyla, karşıtlıkların ne denli güçlü olduğu ortaya çıkarken, uzam karşıtlıklarının oyunda yadsınamayacak bir yeri olduğu görülmüş ve kişi karşıtlıklarının temelinde asıl uzam karşıtlıklarının bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Tiyatro Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2003
  • Cilt : 2003
  • ISSN : 1300-1523
  • Sayı : 15
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 16445
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü