Merhaba Misafir

28 Şubat Haberciliği Bir Meşruiyet Restorasyonu

PDF

Bu çalışmada, ideoloji ve söylem kavramları çerçevesinde Türkiye’deki siyasi tartışmalar içinde önemli yer tutan 28 Şubat Süreci’ne ilişkin gazete haberleri, niteliksel bir araştırmayla incelenmiştir. Araştırmada haber metni, düşüncenin nötr bir aynası olarak değil, ontolojik ve epistemolojik yanlılık içeren, ideolojik bir ürün olarak ele alınmıştır. İncelenen iki gazetenin haber metinlerindeki söylem; başlıklarda yapılan önermeler, haber kaynakları arasında kurulan hiyerarşik ilişki, retorik özellikler ve sentaks yapısı, yan anlamlar ve göndermeler dikkate alınarak çözümlenmiştir. Araştırmaya konu olan gazetelerin, kendi akredite kaynaklarıyla kurduğu ilişkiler, Türkiye’de yazılı basında haber söyleminin, bu kaynakların yaptıkları durum tanımları bağlamında oluşturulduğunu düşündürmektedir. Bununla birlikte, incelenen iki gazetenin farklı tezleri, aynı söylemler –oydaşma, sapkınlık, ötekileştirme vb.– çerçevesinde önermesi, Türkiye basınının doğal ya da patolojik olanın ayrımını yapma konusunda sadece edilgen bir araç değil, aktif bir iktidar bileşeni olarak konumlandığını göstermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi İlef Dergisi
  • Yıl : 2014
  • DOI : 10.1501/ilef_0000000004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2148-7219
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2458-9209
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 15028
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi