Merhaba Misafir

Arkeoloji ve sanat tarihi nerede başlamalı, nerede bitmelidir?

PDF

Arkeoloji bilimi; eski eserler bilimi olarak da tanımlanır ve geçmişte insan elinden çıkmış her türlü nesneyi araştıran, bulan, tarif ve tasnif eden ayrıca anlamlandıran bir bilim dalı olarak tanımlanır. Sanat tarihi ise görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen bir alandır. Hem sanat tarihi hem de arkeoloji maddi kültür ile ilgilidir, ancak sadece belirli nesneler sanat tarihine uygun olarak düşünülür. Bu iki disiplin arasındaki ayrım hangi eserlerin hangi kategoriye dâhil edileceği hakkında çok zor bir kararı da vermeyi gerektirecektir. Hangi nesnelerin veya eserlerin estetik değere sahip olduğuna karar vermek kolay bir iş değildir. Bu gibi nedenlerden dolayı sanat tarihi tanımı, arkeolojisinin disiplini ile birçok açıdan örtüşmesine neden olmaktadır. Arkeoloji Bilimi giderek Sanat Tarihi alanından uzaklaşmaktadır. Yakın bir gelecekte arkeoloji tamamen sanat ve estetikten çok insanoğlunun dününü araştıran, bulan, açığa çıkartan, belgeleyen ve tasnif eden bir bilim dalı olacaktır. Böylece “Osmanlı Dönemi Kalıntılarını” Sanat Tarihçiler mi, yoksa Arkeologlar mı kazmalıdır veya “Osmanlı Arkeolojisi”, Arkeolojinin mi yoksa Sanat Tarihinin mi alt uzmanlık alanı olmalıdır gibi tartışmalar kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : TEKE (Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 8
  • ISSN : 2147-0146
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 2399-2410
  • IO Kayıt No : 113910
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları