Merhaba Misafir

Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı bal arısı (Apis mellifera L.) genotiplerinin morfolojik özellikleri

PDF

Bu çalışmada, Batı Karadeniz (Yığılca), Orta Karadeniz (Korgan) ve Doğu Karadeniz (Camili)’de bulunan bazı bal arısı genotiplerinin morfolojik özelliklerini belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, her genotipten 20 ana arı sağlanmış ve Ordu ilinde tesis edilen arılıktaki 60 koloniye Nisan 2011’de kabul ettirilmiştir. Bu kolonilerde ana arıların işçi arı dölleri morfometrik ölçüm için örneklenmiştir. Genotiplerin 21 morfolojik özelliğini belirlemek için her koloniden 20 işçi arı kullanılmıştır. Çalışmada ele alınan 21 özelliğin tümünde gruplar arası farkın istatistik olarak önemli bulunmuştur. Bu özelliklerden b damar açısı ve dördüncü tergit genişliği bakımından Korgan bal arısı en yüksek değeri alırken; kanat uzunluğu ve genişliği, a damar açısı, tomentum genişliği, parlak zemin genişliği, femur uzunluğu, tibia uzunluğu, metatarsus uzunluğu ve arka bacak uzunluğu özellikleri bakımından Yığılca bal arısı en yüksek değerleri almıştır. Kafkas ırkı ise, kıl uzunluğu ve metatarsus indeksi özellikleri bakımından en yüksek değerleri almıştır. Yığılca, Korgan ve Camili genotiplerinin morfolojik özelliklerine uygulanan diskriminant analizi; 3 genotipin üst üste çakışmayan 3 ayrı küme oluşturduğunu göstermiştir. Korgan genotipi; Camili genotipine Yığılca genotipine olduğundan daha yakın bulunmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 3
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2667-4580
  • Sayfa Aralığı : 40-53
  • IO Kayıt No : 113353
  • Yayıncı : Zootekni Federasyonu (ZF)