Merhaba Misafir

Buzağılama yaşı, buzağılama yılı ve buzağılama mevsiminin Tokat ilinde yetiştirilen Anadolu mandalarının bazı süt verim özelliklerine etkisi

PDF

Bu araştırma, laktasyon süresi ve gerçek süt verimi üzerine malaklama yaşı, malaklama yılı ve malaklama mevsiminin etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada veriler 2012-2014 yılları arasında Tokat ilinde yetiştirilen Anadolu mandalarından elde edilmiştir. Araştırmada, bütün analizler SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada, ortalama laktasyon süresi uzunluğu ve gerçek süt verimi sırası ile 236,50±0,858 gün ve 839,63±9,864 kg olarak tespit edilmiştir. Araştırmada, malaklama yılı, malaklama mevsimi ve malaklama yaşının gerçek süt verimini önemli düzeyde (P<005) etkilediği belirlenmiştir. Laktasyon süresi sadece malaklama mevsiminde etkilenmemiştir (P>0.05).

Yayınlandığı Kaynak : Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 3
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2667-4580
  • Sayfa Aralığı : 13-19
  • IO Kayıt No : 113350
  • Yayıncı : Zootekni Federasyonu (ZF)