Merhaba Misafir

Avrupa bölgesi krizinde, krizin PIIGS ülkelerine etkileri

PDF

2008 yılında ABD’de meydana gelen mortagage krizi kısa sürede küresel bir hal alarak diğer gelişmiş ülkeleri de etkisi altına almıştır. Küresel kriz nedeniyle Euro bölgesindeki ülkelerde işsizlik, enflasyon, kamu borçları artmış ve cari denge olumsuz yönde etkilenmiştir. Kriz Euro bölgesinde özellikle “PIIGS” kısaltmasıyla anılan Portekiz, İtalya, İrlanda, Yunanistan, İspanyada diğer üye ülkelere kıyasla etkisi daha çok hissedilmiştir. Bu çalışmanın amacı; Euro bölgesinde meydana gelen PIIGS ülkelerinin kriz öncesi ve sonrası dönemde makroekonomik dengesizliklerine ve PIIGS ülkelerinde yarattığı etkilere yer verilmiştir. PIIGS ülkelerinde meydana gelen krizin temelinde makroekonomik dengesizliklerin yanı sıra Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) oluşumundan kaynaklanan çeşitli sistemsel nedenler bulunmaktadır. Borçlarını ödemekte güçlük çeken PIIGS ülkeleri için IMF-AMB ortaklığıyla koşullu yardım paketleri verilmiştir. Koşullu yardım paketleri karşılığında ülkelerden kemer sıkma politikası uygulanması istenmiştir. 2008 krizi sonrası alınan önlemler krizin olumsuz iktisadi etkilerini azaltacağına arttırmıştır. Tasarruf tedbirleri ekonomileri daha çok daraltmış ve krizi derinleştirmiştir. Bu yüzden krizlerin dinamiklerinin çalışılması önem arz etmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.29228/SOBIDER.42251
  • Cilt : 7
  • Sayı : 45
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 415-431
  • IO Kayıt No : 112029
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak