Merhaba Misafir

‘Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin’ yahut Lügat-ı Cûdî’de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine

PDF

Lügat-ı Cûdî, İbrahim Cûdî Efendi (1863-1926) tarafından kaleme alınmış bir sözlüktür. Eser h. 1332 / m.1913 tarihinde Kitapçı Hamdi tarafından Trabzon’da neşredilmiştir. Lügat, ihtiva ettiği manzum ve mensur şevâhidle döneminde yazılmış lügatler arasında seçkin bir yere sahiptir. Lügat-ı Cûdî’nin yine aynı isim altında Türk Dil Kurumu tarafından 2006 yılında yapılan neşri, eseri ilim âleminin istifadesine sunmuş olmakla birlikte; sıkça karşılaşılan hatâyâ-yı fâhişe sebebiyle eserden ümit edilen fayda imkânsız bir hale gelmektedir. Bu makalede, Lügat-ı Cûdî’de yer alan Arabî yahut Fârisî manzum şevâhidin tercümeleri ile Türkçe manzum şevâhidde yer alan hatalar tespit edilmiştir. Muhtelif başlıklar halinde tasnif edilen bu hatalar, çalışmanın sonunda verilen bir “yanlış-doğru cetveli” ile tamamlanmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 2014
  • ISSN : 1308-6553
  • Sayı : 13
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 10381
  • Yayıncı : Divan Edebiyatı Vakfı Yayınları