Merhaba Misafir

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED), yılda iki defa (Aralık-Haziran) yayımlanan, hakemli bir dergidir. Derginin yayım dili Türkçe'dir. Yayın Kurulu'nun kararı ile diğer dillerde de yayınlar kabul edilir ve yayınlanabilir. Yayım Periyodu: Yılda iki kez olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Yayımlayan: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, TÜRKİYE Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, HÜSBE Dergisi, bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Gönderilen makaleler, Hakem Kurulunun değerlendirmesinden sonra yayın sürecine alınır. Gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 257 - 270
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 271 - 289
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 209 - 322
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 323 - 340
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 341 - 354
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 355 - 376
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 377 - 399
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 400 - 415
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 416 - 429
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 430 - 446
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 447 - 468
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 469 - 480
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 481 - 497
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 498 - 520
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 521 - 538
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 539 - 557
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 558 - 573
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 574 - 592
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 593 - 617
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 618 - 630
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 631 - 650
Yıl :2019 Cilt : 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 651 - 671

Yıl:
Cilt: 1 & Sayı: 1