Merhaba Misafir

Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi

“MERIC JOURNAL” dergisi internet ortamında yayımlanan, uluslararası, hakemli bir “Sosyal Araştırmalar” dergisidir. Dergimizin yazı dili öncelikli olarak Türkçe ve Türk Lehçeleri olmakla birlikte diğer dillerde yazılmış makaleler de yayıma kabul edilmektedir. Dergimiz teorik ve/veya uygulamalı özgün ve derleme makaleleri yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir. Dergimizde sosyal bilimler ve disiplinlerine ait olan çalışmalar kabul edilmektedir.