Merhaba Misafir

Uluslararası Eğitim Spektrumu Dergisi

Uluslararası Eğitim Spektrumu Dergisi (IJES) yılda iki kere yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi 2019 yılında akademik makaleler yayımlamaya başlamıştır. Tüm uluslararası akademik ve profesyonel topluluklardan araştırmacılar içermeyi amaç edinen dergi açık erişimlidir ve çift-kör hakemlik sistemi uygular. Dergi eğitim bilimlerindeki çeşitli teorik ve tematik yaklaşımların özgün bir şekilde tartışıldığı bir platform sunar. IJES çeşitli araştırma yöntemlerini kapsamaktadır (vaka çalışması, etnografi, fenomonolojik araştırma, öyküleyici araştırma, tarihsel araştırma, nicel araştırma− betimsel tarama yöntemi, deneysel çalışma, tek denetli araştırma, nedensel karşılaştırma araştırması, korelasyon araştırması, meta analiz çalışmaları, vb.). Farklı perspektiflerden dikkate değer araştırma sorularını irdeleyen akademik çalışmalar IJES’te desteklenir. IJES daha öncesinde başka ortamlarda yayımlanmamış veya yayımlanma sürecinde olmayan teori ve pratikte orijinal çalışmaları teşvik eder. Gönderilen tüm çalışmalar ilk olarak derginin gereksinimlerine uygunluğu bakımından editör kurulu tarafından incelenir ve değerlendirilir. Editör kurulu tarafından uygun bulunan makaleler bilimsel değerlendirme için hakemlere gönderilir. Çalışmalarda belirtilen tüm görüşler yazarların sorumluluğundadır. IJES’te Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanır.
Yıl :2019 Cilt : 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 0 - 0
Yıl :2019 Cilt : 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 1 - 11
Yıl :2019 Cilt : 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 12 - 24
Yıl :2019 Cilt : 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 25 - 35
Yıl :2019 Cilt : 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 36 - 47
Yıl :2019 Cilt : 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 48 - 59