Merhaba Misafir

Journal of Analytic Divinity

Journal of Analytic Divinity, Analytic Divinity Center (www.andcenter.org) tarafından 2017 yılından itibaren çıkarılmaya başlanmıştır. JAD, yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Haziran) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir. JAD, Türkiye İlahiyat bilim geleneğinin tarihi ve kültürel değerleri temelinde kaleme alınmış bilimsel ve akademik çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir. JAD, alanında bir boşluğu dolduran, ele aldığı konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 7 - 19
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 20 - 41
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 42 - 55
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 56 - 70
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 71 - 93
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 94 - 102
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 103 - 117

Yıl:
Cilt: 1 & Sayı: 1