Merhaba Misafir

Büyük Duâ Kitabı

PDF

  • Yazar(lar) :
  • Editör(ler) :
  • Yayıncı : Bedir Yayınevi
  • İçerik Türü : Kitap
  • Konular : Din Bilimleri

Kullarına duayı emreden, öğreten ve yapılan duaları - ibadet olarak- kabul eden Yüce Hâlik’ıma hamd ü senalar olsun. Şayet Rabbim hidâyet etmese ve inayet buyurmasaydı bu kitapçık yazılmaz ve vücud bulmazdı. Ey Yüce Rabbim, Sana hakkıyle hamd etmekten âcizim. Sen Kitâb-ı kerîminle bize hamdi öğretmeseydin Seni nasıl sena edebilirdim. Her türlü maddî ve manevî nimetler Senden, şükür ve hamile olan idrâkim yine Şendendir. Zâtına hamd edebildiğim için sonsuz hamd ü senâlar hep Sana yâ Râb! Ümmetlerine duâyı tavsiye eden ve her dem onların salâhına, felâhına ve selâmetine duâ eden Efendimiz, Şefi’imiz ve destgîri- miz Hz. Muhammed’e, âline ve ashabına salât ü selâmlar olsun. Ey Nebiy-yi âhir zaman, ey Peygamber-i ins ü cân! O özlü itilâların, o güzel niyazlarınla bize rehberlik etmeseydin duâda acze düşer, tahayyürde kalırdım. Mevlâ-yı zül-kerem’in inâyetiyle vücûda gelen bu kitapçık beş bölüm ve bir zeyl’den ibarettir.

İçindekiler

Bölüm Adı : Kapak

Sayfa : 1


PDF
Bölüm Adı : Açıklama

Sayfa : 6


PDF
Bölüm Adı : İçindekiler

Sayfa : 9


PDF
Bölüm Adı : Duânın Ehemmiyeti

Sayfa : 16


PDF
Bölüm Adı : Önsöz

Sayfa : 21


PDF
Bölüm Adı : Duâlar

Sayfa : 49


PDF
Bölüm Adı : Zikirle ilgili Bahisler

Sayfa : 147


PDF
Bölüm Adı : Özlü ve Toplu Duâlar

Sayfa : 243


PDF
Bölüm Adı : Zeyl

Sayfa : 307


PDF
Bölüm Adı : Son Söz-Bibliyoğrafya

Sayfa : 320


PDF
Bölüm Adı : Alfabetik Fihrist

Sayfa : 321


PDF