Merhaba Misafir

Kastamonulu Aşık Kemal ve Divançesi

PDF

  • Yıl :2017
  • Yazar(lar) : Sagıp Atlı
  • Editör(ler) : Ramazan Ekinci
  • Yayıncı : İdeal Kültür Yayıncılık
  • İçerik Türü : Kitap
  • ISBN :9786055729813
  • Konular : Edebiyat

Kuzeybatı Anadolu’nun Beylikler döneminden bu yana önemli kültür, bilim ve sanat merkezi Kastamonu’da çok sayıda şair, bilim inşam ve sanatçı yetişmiştir. Divan edebiyatı uzmanı Prof. Dr. Mustafa İsen’in 27 Şu‘ârâ Tezkiresi’ni tarayarak yaptığı araştırmaya göre Osmanlı coğrafyasında yer alan 211 yerleşim yeri içerisinde 36 şairle Kastamonu; İstanbul, Bursa, Edime, Konya ve Diyarbakır’dan sonra altıncı sırada bulunmaktadır.1 Bu önemli sonucu “Osmanlı Coğrafyasının Şair Zengini Şehri Kastamonu” başlıklı yazımızla Kastamonu Gazetesi’nin 8 Ağustos 2015 tarihli baskısında Kastamonulu hemşehrilerimizle paylaşmıştık. Ancak sebepleri üzerinde durmamıştık. Böyle bir konu, bir bilimsel toplantıda ele alınmalıydı. Nitekim Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin 6-8 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kastamonu’da düzenlediği “Kastamonu Alimleri ve Kastamonu’da İlmî Hayat” konulu IH. Uluslararası Şeyh Şa‘bân-ı Velî Sempozyumu’nda sunulmak üzere “Kastamonu ’da Beylikler ve Osmanlı Dönemlerinde Çok Sayıda Şair Yetişmesinin Ana Sebepleri' başlıklı bildirimizi hazırladık.

İçindekiler

Bölüm Adı : İçindekiler

Sayfa : 8


PDF
Bölüm Adı : Kısaltmalar

Sayfa : 13


PDF
Bölüm Adı : Takdim

Sayfa : 14


PDF
Bölüm Adı : Ön söz

Sayfa : 18


PDF
Bölüm Adı : Giriş

Sayfa : 24


PDF
Bölüm Adı : Sonuç

Sayfa : 194


PDF
Bölüm Adı : Kaynakça

Sayfa : 254


PDF
Bölüm Adı : Sözlük

Sayfa : 264


PDF
Bölüm Adı : Tıpkıbasım

Sayfa : 272


PDF