Merhaba Misafir

Şiddet gören kadınların iyileşmesinde bir model önerisi: Tidal (Gel-git) model

PDF

Kadına yönelik şiddet önemli bir sağlık sorunudur. Şiddetin kontrol edilemez bir şekilde artması ve toplum ruh sağlığı hizmetlerinde sağlık politikalarının çoğunlukla rehabilitasyon hizmetlerine odak-lanması, şiddetin etkileri ile mücadeleyi öne çıkarmaktadır. Şiddet davranışları benzerlik gösterse de her kadının deneyimi kendine özgüdür, bu nedenle sağlık hizmetlerinin de bireye özgü olması gerek-mektedir. Tidal (Gel-git) model ruh sağlığı hizmetlerinde, bireyselliği önemseyen bir iyileşme modeli-dir. Bu nedenle bu derlemede “Şiddet gören kadınlara Tidal modele dayalı hemşirelik bakımı verilebi-lir mi?” sorusundan yola çıkılarak, Tidal modelin uygunluğu değerlendirilmiştir. Kadınlara yönelik aile içi şiddet ve eş şiddeti incelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.408000
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 248-256
  • IO Kayıt No : 97027
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi