Merhaba Misafir

Meme kanserinin psikososyal bakımında gözden kaçırılan kısım: Eşler

PDF

Meme kanseri; tanı, tedavi ve sonrasındaki süreçte kadını fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan doğrudan tehdit ederek psikososyal uyumunun bozulmasına, aile ve sosyal ilişkilerinin olumsuz yönde etkilen-mesine neden olabilmektedir. Meme kanseri sürecinde önemli bir destek kaynağı olan aile, kadın ile birlikte aynı psikososyal sıkıntılar ile yüzleşebilmektedir. Araştırma sonuçları, aile içerisinde en çok tercih edilen destek kaynağının eşler olduğunu ve diğer aile üyelerine göre yaşam kalitelerinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Sağlık profesyonelleri tarafından önyargılı bir şekilde sadece kadına yöneltilmekte olan psikososyal bakım, eşleri sıklıkla göz ardı etmekte ve yeterli desteği alamamaları sonucunu doğurmaktadır. Bu bağlamda sağlık profesyonellerinin, eşlerin yaşamakta olduğu psikosos-yal sorunların farkında olarak meme kanseri olan kadınlara sağladıkları psikososyal bakıma onları da dahil etmeleri önemli olacaktır. Bu makalede, çoğunlukla ihmal edilen bir grup olan meme kanserli hastaların eşlerinin yaşadığı psikososyal sorunlar ve yapılabilecek müdahaleler konusunda farkındalık geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.418084
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 239-247
  • IO Kayıt No : 97024
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi