Merhaba Misafir

Psikiyatride vaka yönetimi

PDF

Vaka yönetimi; bireylerin çeşitli ihtiyaçlarını (tedavi, sosyal, konaklama, finansal, istihdam, dinlenme, kültürel ihtiyaçlar) karşılamak amacıyla tüm hizmetlerin bir arada ve eşgüdümlü olarak verildiği bir süreçtir. Hasta ve hizmet verenlerin memnuniyetini ve maliyeti dikkate alan, bireylerin bütüncül sağlık endişelerinin yönetimini sağlayan bir bakım verme modelidir. Vaka yönetimiyle bireyin, problem çözme, iş ve sosyal becerilerinin gelişmesi, boş zaman aktivitelerinin artması ve bireyin bağımsızlaş-masıyla işlevselliğinin gelişmesi amaçlanır ve bu yönüyle vaka yönetiminin kronik ruhsal hastalığı olan bireyler için etkili bir yöntem olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde ise psikiyatrik tedavi, rehabilitasyon ve kurumlar arası koordinasyonun yürütüldüğü bütüncül hizmet modelinin uygulandığı toplum ruh sağlığı merkezlerinde bakım kalitesinin artırılması ve maliyetin azaltılması için vaka yönetimi konusu büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu derlemede vaka yönetimi tanımı, amaçları, özellikleri, çeşitleri ve uygulama alanındaki yararlarına ilişkin bilgiler sunulması amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.414600
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 214-222
  • IO Kayıt No : 97018
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi