Merhaba Misafir

Psikolojik acı

PDF

Psikolojik acı; kayıp yaşama, travmatik olaylara maruz kalma, hayal kırıklığı, kişinin beklenmedik olumsuz durumlarla karşılaşması, temel ihtiyaçların karşılanmaması gibi durumlardan kaynaklanabi-len zihinsel acı çekme sürecidir. Fiziksel ağrıyla birlikte bulunabilir ancak fiziksel ağrıdan bağımsız bir kavramdır. Sıklıkla depresif bozuklukla ilişkilendirilmiş olmasına rağmen diğer psikiyatrik durumlarda ayrıca klinik olarak hastalık olmamasına rağmen de görülebilmektedir. İntihar davranışının önemli bir öngörücüsü olduğu düşünülmektedir. Psikolojik acı şiddeti ve intihar riski arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Psikolojik acıya maruz kalan kişilerde beynin aktive olan bölgelerinin fiziksel ağrı yolaklarıyla örtüştüğü belirtilmektedir. Psikolojik acıyı değerlendirmek için çeşitli ölçekler bulunmak-tadır. Ancak bu kavramla ilgili çalışmalar yeterli düzeyde değildir. İntihar davranışı ile ilişkisi göz önünde bulundurulursa ileride yeni çalışmalara konu olabilecek gibi görünmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.444006
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 205-213
  • IO Kayıt No : 97017
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi