Merhaba Misafir

Diyalektik davranış terapisi ve beceri eğitimi: Kullanım alanları ve koruyucu ruh sağlığındaki önemi

PDF

Diyalektik Davranış Terapisi® üçüncü dalga terapilerin içinde yer alan ve kanıta dayalı önemli yakla-şımlardan biridir. Diyalektik felsefe odağında kabul kavramı üzerinde duran bu yaklaşım, bireysel terapinin yanı sıra temel beceri eğitimleri yoluyla danışanın kabul ve değişim sürecine yardımcı olmayı amaçlar. Beceri eğitimleri mindfulness (bilinçli farkındalık), kişilerarası etkililik, duygu düzenleme ve sıkıntıya toleransı artırma olmak üzere dört modülden oluşur. Bu yazının temel amacı diyalektik davranış terapisini tanıtmak ve bu kanıta dayalı terapi modelinin öne çıkan araştırma bulgularını özetlerken bu yaklaşımın sunduğu beceri eğitiminin etkin bir müdahale yöntemi olarak kullanımının yanı sıra koruyucu ruh sağlığındaki kullanımına da dikkat çekmektir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.411209
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 192-204
  • IO Kayıt No : 97016
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi