Merhaba Misafir

Doğum sonrası depresyonda bağlanma örüntüleri ve partner desteğinin rolü

PDF

Kadınların yaşamında önemli bir geçişi temsil eden bebek doğurma olayı, bireyin yaşamında birçok değişikliğe neden olmakta ve psikolojik sıkıntıları da beraberinde getirebilmektedir. Doğum sonrası depresyonun oldukça yaygın bir sorun olduğu görülmekte ve yapılan çalışmalar bu bozukluğun çeşitli faktörlerle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu faktörler arasında partner ilişkisinin önemi özellikle vurgulanmakta olup bu ilişkiyi olumsuz yönde etkileyebilecek değişkenler doğum sonrası depresyon-da risk faktörleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, bu derleme yazısında doğum sonrası depres-yonda yetişkin romantik bağlanma örüntüleri ve partner desteğinin rolü ilgili alanyazındaki bulgular temel alınarak incelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.387288
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 154-166
  • IO Kayıt No : 97011
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi