Merhaba Misafir

Kastamonu’dan Şam’a: Mevlevi alayı gönüllülerinden Giritli Hayrî ve manzum seyahatnamesi

PDF

Bu çalışmada Giritli Hayreddin el-Mevlevî ve Mısır Yolunda İlhâmât-ı Cihâd adlı eseri üzerinde durulmuştur. Müellif, Birinci Dünya Savaşı sırasında Mevleviler tarafından kurulan ve Suriye-Filistin cephesinde üç buçuk yıl görev yapan Mücahidîn-i Mevleviyye birliğine Kastamonu’dan katılan gönüllülerdendir. Kasidelerden ve nutuk tarzında söylenmiş şiirlerden oluşan eseri Giritli Hayreddin, Kastamonu’dan Şam’a kadar Mevlevi gönüllülerle yaptığı yolculuk esnasında kaleme almıştır. Müellif bu eseri geçtiği şehirlerde, kasabalarda gördüğü insanların samimi duygularına, söyledikleri güzel sözlere ve yapılan konuşmalara bir cevap vermek, halkın vatan sevgisinden gelen hislerine tercüman olmak maksadıyla yazmıştır. Eser bir girişle başlayıp naatlarla, Mevlevilikle ve Mevlevilerle ilgili şiirler, Sultan Reşad ve Cemal Paşa hakkındaki manzumelerle devam etmekte ve kısa bir hatimeyle son bulmaktadır. Çalışmada kısaca Mevlevi Alayı hakkında bilgi verildikten sonra müellifin kimliği ve bir bakıma manzum bir seyahatname olma vasfı taşıyan Mısır Yolunda İlhâmât-ı Cihâd’ın muhtevası üzerinde durulacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1307-914X
  • Sayı : 24
  • Sayfa Aralığı : 1-22
  • IO Kayıt No : 95897
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi