Merhaba Misafir

Kronik ruhsal bozukluklarda ruhsal eğitim ve iş uygulamaları

PDF

Toplumun, sosyal kimlik açısından damgaladığı, ötekileştirdiği kronik ruhsal bozukluğa sahip bireylerin yaşadıkları güçlükler arasında yer alan işsizlik önemli bir sorundur. Kronik ruhsal bozuk-luğu olan bireylerin hayatlarında bir uğraşın ve düzenli bir işin olması ise, toplumdaki işlevsellikleri-nin artması açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda bu derlemede, toplum tarafından damga-lanarak, giydirilmiş bir kimliğe sahip olan kronik ruhsal bozukluğu olan hastalar “sosyal kimlik kuramı” açısından irdelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.367359
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 120-128
  • IO Kayıt No : 85258
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi