Merhaba Misafir

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda duygusal zeka

PDF

Duygusal zeka, kendisinin ve diğerlerinin duygularını anlayabilme, problem çözerken bu duygulardan faydalanabilme, empati yapabilme, değişikliğe uyum gösterme, stresi yönetebilme, motive olabilme ve başkaları ile başarılı ilişkiler yürütebilmeyi tanımlar. Birçok yazar dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuk ve ergenlerde sosyal defisit olduğunu belirtmiştir. DEHB’li çocuk ve erişkinlerin mimiklerden ve seslerden duyguları tanımada daha kötü performans sergiledikleri, daha fazla agresif davranış gösterdikleri, daha düşük engellenme toleransına sahip oldukları ve özdenetim-lerinin bozulduğu bilinmektedir. Bu nedenle bazı yazarlar, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik yanında kişiler arası etkileşimdeki problemleri açıkça tanımlayabilecek emosyonel işlev bozukluğunun DEHB'nin çekirdek belirtisi olarak kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Duygusal zekâ ile ilişkili yeteneklerin öğrenilip geliştirilebileceği göz önüne alındığında, duygusal zekânın geliştirilmesi için bireyselleştirilmiş eğitimin DEHB'li hastalar için bir tedavi hedefi olduğu düşünülebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.467037
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 112-119
  • IO Kayıt No : 85257
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi