Merhaba Misafir

Okul öncesi dönem çocuklarla bibliyoterapi: Bir uygulama örneği

PDF

Bibliyoterapi, insanların okudukları yazılı kaynakların davranış ve tutumlarını etkilemesi, bunların etkisi ile şekillenmesi ya da değişmesine dayanmaktadır. Bibliyoterapinin kullanım amacı kitaplar aracılığı ile bireyin kendisini tanıyıp iç görü kazanabilmesine, problemleri ile baş etmesine yardımcı olabilmektir. Bibliyoterapi “klinik” ve “gelişimsel bibliyoterapi” olarak iki sınıfa ayrılabilir. Klinik bibliyoterapi, ruh sağlığı uzmanları tarafından problem durumlarında kullanılır. Gelişimsel bibliyote-rapi de normal gelişim sürecinde karşılaşılabilen günlük yaşama ait sorunları önleme ya da bu sorun-larla etkili bir şekilde baş edebilmek amacıyla uzmanlar ya da eğitimciler tarafından kullanılır. Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocukları ile bibliyoterapi kullanımının kuramsal olarak değer-lendirilmesi ve örneklendirilmesidir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.392346
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 100-111
  • IO Kayıt No : 85254
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi