Merhaba Misafir

Ruhsal hastalıktan iyileşmeye kültürel etki

PDF

Bireylerin simge, anlam ve değer dünyasını oluşturan yapı kültür olarak tanımlanmaktadır. Duygu, düşünce ve davranışlar bireylerin yaşadıkları kültür ile şekillenir ve bu davranış örüntüleri yaşanılan sosyal ağ içinde anlam kazanır. Bu davranış örüntülerinin bir kısmı toplum tarafından kabul edilirken bir kısmı da toplumdan dışlanır. Toplum tarafından kabul edilen durumlar dışındaki davranışlar, ruhsal bozukluk belirtilerinin dışa vurumunda kendini gösterir. Kültürel yapı hem ruhsal bozukluk belirtileri zemininde ele alınırken, hem de bireylerin ruhsal bozukluk belirtileri ile yaşama, hastalıkla baş etme, yaşamın kontrolünü tekrar eline alma ve yaşamdan anlam bulma olarak tanımlanan iyileşme sürecinde de etkisini göstermektedir. Bu doğrultuda ruhsal hastalığı olan bir bireye yaklaşım-da, bireyin kültürel alt yapısını göz önünde bulundurmanın, iyileşme sürecinde de kültürün olumlu etkilerini bakıma dahil etme açısından etkili olacağı düşünülmektedir. Bu amaçla yazılan derlemede, ruhsal hastalık belirtilerinin ve ruhsal bozukluktan iyileşmeye giden yolda kültürün etkileri gözden geçirilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.391783
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 55-64
  • IO Kayıt No : 85249
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi