Merhaba Misafir

Major depresif bozuklukta zihin kuramı

PDF

Zihin kuramı başkalarının görünen davranışlarını zihinsel durumlarına atıfla açıklayabilme yetisine işaret etmektedir. Zihin kuramı, sosyal işlevselliğin ve kişilerarası ilişkilerin sürdürülmesinin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmektedir. Major depresif bozukluğun önemli klinik özelliklerinden biri sosyal ve kişilerarası işlevlerde bozulma olmasıdır. Major depresyon tanısı olan kişilerin kişilerarası zorlukları yaygınlaşmış olduğundan, bu sosyal eksikliklerin altında yatan bilişsel mekanizmaların daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, bu makalede major depresif bozuk-lukta zihin kuramı yetisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaları bulguları sonuçların farklılaşma-sına sebep olacak muhtemel açıklamalar ile ele alındığında major depresif bozukluğa sahip bireylerde görülen sosyal ve kişilerarası alanlardaki zorlukların, en azından kısmen, duygusal uyaranları ve zihinsel durumları doğru yorumlama yeteneğindeki bozulmalara bağlı olabileceği düşünülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.383349
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 42-54
  • IO Kayıt No : 85246
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi