Merhaba Misafir

Faruk Yıldırım (2018), Suriye Bayırbucak Türkmen Ağzı, Giriş – İnceleme- Metinler - Dizin

PDF

Dil biliminin bir alt kolu olarak Türklük biliminin de önem verdiği ağız araştırmaları her ne kadar dilsel olduğu kabul görse de kültürel çalışmalar için de ayrıca önem taşıyan ve değerli olan araştırmalardır. Ağız araştırmaları dilsel değişmeleri görmenin yanı sıra, aynı zamanda o ağız konuşurlarının kültürünü de tanımayı sağlar. Ağız araştırmaları sırasında derlenen metinler, dilcilerin yanı sıra tarih, folklor, etnografya vb. alanlarda çalışan akademisyenler için de paha biçilemez kıymetli malzeme sunar. Kaybolmakta olan bir topluluğun veya nüfusu tehlike altında olan bir halkın ağzına yönelik yapılan çalışmalar ise gerçekten büyük öneme haizdir. Ağız araştırması yapılan topluluğun konuşururun kalmayacak olması, sadece o konuşurun dilinin değil, aynı zamanda kültürünün de kaybolması anlamına gelir. Bu konuda çok fazla söz söylemeye gerek olmadığını düşünürek, bu korkularımızı taşıyan, nüfus olarak az sayılmayacak durumda olsa da zorunlu göçler nedeniyle dağılan Suriye Bayırbucak Türkmenleri üzerine yapılan ve Türkologların gerekli zamanlarda sorumluluk alması gerektiğine de örnek sayılacak bir çalışma hakkında bilgi vermek istiyorum.

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 253-255
  • IO Kayıt No : 82567
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi