Merhaba Misafir

Turks and Iranians. Interactions in Language and History

PDF

Bu çalışma, 2005-2006 akademik yılında Uppsala Üniversitesi’nde yapılan “Turco-Iranica: Language and History” ve “Turks and Iranians: A Common Historical and Linguistic Heritage” adlı bilimsel toplantılara dayanır. İsveç Türkolojisinin önemli isimlerinden Gunnar Jarring’e adanan bu kitapta, “Türk-İran” ilişkilerini tarihsel ve dilbilimsel açıdan ele alan on yedi makale bulunur. Bu makaleler genel anlamda İrani dillerdeki Türkçe unsurları, Türk dillerindeki İrani unsurları ve Türkİran ilişkilerinin tarihsel yönlerini ele alır.

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 251-252
  • IO Kayıt No : 82566
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi