Merhaba Misafir

Akca, Hakan, (2018), Kumuk Türkçesiyle Yazılmış Arap Harfli Bir Vaaz Kitabı

PDF

Kumuk Türkleri, büyük çoğunluğunun Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde yaşayan ve Azerbaycan’dan sonra Kafkaslardaki en kalabalık nüfusa sahip olan Türk kavmidir. (Caferoğlu, 1988; Pekacar, 1997; Bala, 1997; Akca, 2015) 1929 yılına kadar Arap alfabesini kullanan Kumuk Türkleri, bu tarihten 1939 yılına kadar Latin alfabesini kullanmıştır. 1939 yılından beri kullanılagelen Kiril alfabesi ise, Rusya’nın diğer Türk kavimlerine de uyguladığı dil politikalarının bir sonucudur. Kumuk Türkçesi, Türk lehçelerinin tasnifinde Kuzey-Batı (Kıpçak) grubuna dâhil edilmektedir. (Pekacar, 1997; Akca, 2015)

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 243-246
  • IO Kayıt No : 82564
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi