Merhaba Misafir

Lars Johanson, Türkçede Görünüş

PDF

Lars Johanson’un Aspekt im Türkischen adını taşıyan ve ilk olarak 1971 yılında İsveç’te Uppsala Üniversitesinin yayını olarak basılan eseri, öğrencisi Prof. Dr. Nurettin Demir tarafından Türkçede Görünüş adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Görünüş kategorisi, özellikle Slav dilleriyle ilgili olarak uzun bir araştırma geçmişine sahiptir. Ancak Türkoloji literatüründe, görünüş incelemelerinden ya kaçınılmış ya da yapılan az sayıda değerlendirmede, kılınış ve görünüş kategorik olarak birbirine karışmıştır. Johanson’un 1971 yılında yayımlanan Aspekt im Türkischen adlı eseri, Türkiye Türkçesi görünüş sistemini, özgün bir model çerçevesinde ele alan bir çalışmadır. Johanson’un geliştirmiş oluşturduğu görünüş modeli, sonraki yıllarda yayımlanan monografilerde farklı Türk dillerinin görünüş sisteminin betimlenmesinde de kullanılmıştır (Buder 1989’da Yakutça, Karakoç 2005’de Nogayca, Rentzsch 2005’de Yeni Uygurca, Aslan Demir 2014’te Türkmence, Aydemir 2010’da yeniden Türkiye Türkçesi vb.1). Türkiye’de yayımlanan dil çalışmalarında görünüşle ilgili genel anlamda hâkim olan sessizlik son yıllarda yavaş yavaş bozulsa da pek çok Türk diline ait malzeme ele alınmayı beklemektedir. Öyle görünüyor ki Aspekt im Türkischen’in Türkçeye kazandırılmasıyla bu yönde başlayan hareketlilik artarak devam edecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 239-241
  • IO Kayıt No : 82563
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi