Merhaba Misafir

Yabancı / ikinci dil öğretiminde doğal yöntem(ler) ve doğal yaklaşım(lar) üzerine

PDF

Dil öğretiminde “Doğal Yöntem(ler)”in (The Natural Method(s)) ve “Doğal Yaklaşım(lar)”ın (The Natural Approach(es)) terim olarak kullanıldığında, özelde, belirli kişiler tarafından, belirli kuramsal görüşler etrafında biçimlenmiş yaklaşım(lar)ı ve yöntem(ler)i ifade ettiği söylenebilir. Bu terimler, genelde de, çeşitli ortak özellikleri nedeniyle bir arada değerlendirilebilecek birden fazla dil öğretim yaklaşım(lar)ı ve yöntem(ler)ini ifade etmek üzere kullanılmaktadır. “Doğal Yöntem(ler)” ve “Doğal Yaklaşım(lar)” terimleriyle işaret edilen yaklaşım(lar) ve yöntem(ler)in hangisi olduğuna dair yerleşik, uzlaşılmış bir kullanımdan bahsetmek oldukça güçtür. Bu türden bir ilişkilendirmenin nedenleri olarak; (1) ilgili alanyazında yapılan atıflar, (2) yaklaşım ve yöntem terimlerinin kullanımında gözlenen kavramsal sınırların belirsizliği ve (3) dil öğretiminde devrimsel-evrimsel karşıtlığıyla değerlendirildiğinde bu yaklaşımların ve yöntemlerin evrimsel nitelikli bir gelişimin ürünleri olarak ortaya çıkışları gösterilebilir. Makalede, bunlarla birlikte, söz konusu yaklaşım ve yöntemlerin, ortak kökenlerine de değinilerek, yabancı ve ikinci dil öğretimine yönelik “doğalcı” ilkelerinin neler olabileceği ele alınmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 203-212
  • IO Kayıt No : 82560
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi