Merhaba Misafir

Şamanizmden tasavvufa şamandan sufi/veliye değişim/dönüşümler

PDF

Şamanizm milattan önceki yıllardan bugüne Türklerin Orta Asya’da şaman/kam adı verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen çeşitli inanç ve uygulamalarıdır. Bu inanç ve uygulamalar uzun yıllar Türkler üzerinde etkisini sürdürmüştür. Türkler tarafından daha sonraları birçok din/inanç sistemi kabul edilmiş olmasına rağmen hiçbiri şamanist unsurları yok edememiştir. Şamanizm, girilen yeni kültür çevrelerine ayak uydurmuş, şekil/mana değişimleriyle beraber varlığını devam ettirmiştir. Günümüzde de şamanist birçok inanç/uygulama İslam dini etrafında şekillenen tasavvufta çeşitli değişimlerle beraber yaşamaktadır. Şamanizm tasavvufî düşünceyi etkilerken ilk şeklinde bulunan birçok unsuru kaybetmiş, yeni inanç sisteminin kabullenebileceği şekillere dönüşmüştür. Bu çalışmada şamanizm ile tasavvuf arasındaki benzerlikler üzerinde durulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 167-186
  • IO Kayıt No : 82558
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi