Merhaba Misafir

Kaşkay Türklerinde soy damgaları

PDF

Bir Kültürün en kalıcı unsurlarını doğum, evlilik ve ölüm törenleri ve bu törenler sırasında uygulanan gelenekler ve görenekler oluşturur. Geçiş dönemlerini simgeleyen unsurları, mezar taşları tamamlar. Türk boylarının yaşam biçimleri, inanç sistemleri, dünyayı algılama şekillerine dair önemli bilgileri, kaya üstü tasvirler ve damgalar, yer aldıkları bölgenin coğrafi özelliklerini de yansıtarak günümüze kadar aktarmaktadırlar. Türklerde soy damgaları, sosyal ve ekonomik hayatta büyük önem taşımaktadır. İran’ın merkez bölgesinde yaşayan ve sürekli yabancı etkenlere maruz kalan Kaşkay Türkleri, tarih boyunca gelenek, görenek, kültür ve dillerini korumakla varlıklarını korumaya çalışmışlardır. Kaşkay Türkleri, dil, edebiyat, müzik v.b. kültür ögelerini devam ettirdikleri gibi, soy damgalarını da hala kullanmaktadırlar. Kaşkay Türkleri arasında tespit ettiğimiz damgalar ve işaretler, tayfa, tire ve soy bağlarını belirlemektedir. Arkeolojik araştırmaların derinleşmesi ve hala konargöçer hayatı devam ettiren bu Türk topluluğunun damgaları ve taş üzerindeki işaretlerinin incelenmesi, İran tarihçiliğine yeni bir yön verecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 147-158
  • IO Kayıt No : 82556
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi