Merhaba Misafir

Çuvaş Türklerinin folklorundan “fakelore”una Tatar algısının değişim ve dönüşümü

PDF

Yazılı edebiyatları çok geç dönemde başladığı için Çuvaş folkloru sözlü gelenek bakımından oldukça zengindir. Özellikle yüzyıllar boyu sözlü aktarıma dayalı geleneksel dinî inançlarını korumuş olmaları ve sistemli bir eğitimden geçmemiş olmaları sebebiyle halk edebiyatının zenginliği içeriğine de yansımıştır. Bu zengin halk edebiyatında siyasi, kültürel ilişkilerde bulundukları Tatar, Rus, Mari, Mordvin gibi halklar da çeşitli yönleriyle işlenmiştir. Özellikle Tatarlar konusu halk edebiyatının çeşitli türlerinde sıkça işlenmektedir. Atasözü, deyim gibi türlerdeki Tatar algısının yanında tarihî konularla ilgili anlatılarda da tartışmalı içeriklere sahip başka bir Tatar algısı ile karşılaşılmaktadır. Folklordan beslenen telif destan metinleri gibi bazı eserlerde Moğollarla karıştırılmış bir Tatar algısı karşımıza çıkar. Makalede bu hususlar farklı yönleriyle ortaya koyulacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 81-102
  • IO Kayıt No : 82551
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi